1

 •  

  Svensk Växeltjänst AB

  Svensk Växeltjänst AB är specialistföretag vars affärsidé är att erbjuda telefoni-relaterade tjänster för små och stora företag.

  Våra uppdrag sträcker sig från kompletta växelinstallationer, support/serviceåtagande på befitliga anläggningar till företagsutredningar såsom framtagning av telefonpolicy och sammanställning av telefonikostnader.

 •  

  Svensk Växeltjänst AB

  Svensk Växeltjänst AB är specialistföretag vars affärsidé är att erbjuda telefoni-relaterade tjänster för små och stora företag.

  Våra uppdrag sträcker sig från kompletta växelinstallationer, support/serviceåtagande på befitliga anläggningar till företagsutredningar såsom framtagning av telefonpolicy och sammanställning av telefonikostnader.

 •  

  Svensk Växeltjänst AB

  Svensk Växeltjänst AB är specialistföretag vars affärsidé är att erbjuda telefoni-relaterade tjänster för små och stora företag.

  Våra uppdrag sträcker sig från kompletta växelinstallationer, support/serviceåtagande på befitliga anläggningar till företagsutredningar såsom framtagning av telefonpolicy och sammanställning av telefonikostnader.

 •  

  Svensk Växeltjänst AB

  Svensk Växeltjänst AB är specialistföretag vars affärsidé är att erbjuda telefoni-relaterade tjänster för små och stora företag.

  Våra uppdrag sträcker sig från kompletta växelinstallationer, support/serviceåtagande på befitliga anläggningar till företagsutredningar såsom framtagning av telefonpolicy och sammanställning av telefonikostnader.

 • F√ĖRETAGSTELEFONI

  Läs mer

 • N√ĄTVERK/
  KOMMUNIKATION

  Läs mer

 • SUPPORT

  Läs mer

 • INFOCENTER

  Läs mer

Produkter/tjänster

Det är viktigt i dagens affärsvärd att ett företags kommunikationsflöden mellan anställda, kunder och leverantörer blir bättre och effektivare. Inom alla typer av företag blir användarnas arbetsmiljö mer och mer komplex. Anställda använder idag varje dag fler och fler kommunikationsverktyg: företagstelefon, trådlös företagstelefon, mobiltelefon, IP-telefon, fax, e-post, röstbrevlåda, SMS, papper och penna. Därtill kommer nya metoder att kommunicera såsom Instant Messaging (IM), video mail och Multimedia Messaging Systems (MMS) m.m.

Anställda blir också mer och mer mobila, antalet kommunikationsverktyg ökar och användarna måste fatta beslut och agera snabbare.
Att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan användare samt bli mer effektiva i relationshanteringen med kunder kommer att öka belåtenheten och därmed också intäkterna.